Crkva

Crkva

Crkva SOŠESTVIJA SV. DUHA  –  Vlasotince

Crkva SOŠESTVIJA SV. DUHA u Vlasotincu je vrlo lepa i skladna građevina . Njena arhitektura je karakteristična za crkve nastale u ovom kraju u Turskom periodu (19. vek). Pravougaone je osnove sa naosom i pripratom. Sa zapadne i južne strane je trem sa arkadama. Trem je veoma prostran i popločan opekama. Krov crkve je ćeramidan. Na uglovima krova nalaze se četiri minijaturna „slepa“ kubeta.


Ikonostas nije od neke umetničke vrednosti i verovatno ga je radio neki majstor iz Debra za koje se pouzdano zna da su radili ikonostase i duboreze u ovim krajevima. Oltar je prostran i dobro osvetljen. Oltarska apsida je okrugla. U crkvi postoji galerija Zahor gde su do II sv.rata pevala tri pevačka društva: Njegoš, Karađorđe i Stevan Mokranjac. U crkvi postoje dve pevnice, a od izuzetne umetničke vrednosti su vladičanska stola i jedan sto za celivajuću ikonu. Veoma lep umetnički duborez na njima radio je Zaša Dimitrijević iz DebraKako je za podizanje crkve bila potrebna saglasnost i odobrenje više Turske vlasti, u Vlasotincu je osnovana jedna delegacija na čelu sa nekim Dimitrijem. Ona je otišla u Prozren prizrenskom valiji da ¨izmoli ferman¨. Priča se da su Vlasotinčani da bi odobrovoljili valiju, oterali na poklon velikog ovna ukrašenog cvećem i varakom. U roku od 40 dana oni su dobili odobrenje. Crkva je na starim temeljima započeta 1932, a završena 1835, godine. Tri godine kasnije , 1838. crkva se iznenada, posle službe, srušila. 1855, godine je ponovo početa i završena je 1858, kad je i osvećena.Najveću zaslugu za podizanje crkve imao je učitelj Stojan Mladenović – Daskal. Prvobitna crkva nije odmah imala zvonaru, nego je zvono bilo okačeno o drvo kraj same crkve. 1899. godine zauzimanjem sveštenika Onufrija Popovića i Hristifora Popovića, tutora Jordana Conića, Ćire Hranića i Vukadina Šušulića, podignuta je sadašnja, vrlo lepa i na lepom mestu postavljena zvonara. Zvonara je snabdevena sa tri zvona koja su poklonili Hadži Jova, Kosta Ilić – Mumdžija i doktor Jovan Jovanović.Parohijski dom je novijeg datuma. Podignut je za vreme Hristifora i Vasilija Popovića i Tihomira Jovanovića. Osobitu zaslugu za njegovo podizanje imali su Proka Ćukalović, Lazar Rančić, Jovan Đorđević i Hrista Janković.Dom je podignut 1927. godine, a osvećen od episkopa Dositeja 1933. godine .Crkva je živopisana 1894. godine. Živopis nema neku umetničku, ali ima etnografsku vrednost jer su freske poklon vlasotinačkog življa gde se može saznati ponešto o nekim ličnostima sa kraja 19. veka.U crkvi se čuva zlatotkana plaštanica, dar prote Onufrija Popovića., Sotira Popovića i Dušana Miloševića apotekara.Crkva poseduje vrednu biblioteku u kojoj najveće vrednosti predstavljaju bogoslužbene knjige od kojih je najstarija Minej za mesec jun, štampana u Moskvi 1554. godine.


  • Arhive

  • Vremenske prilike

  • Kursna lista

  • Poslovni prostor u centru Vlasotinca