Da li je sticanje ličnih koristi iznad Ustava i zakona Republike Srbije

Saopštenje za javnost OO SNS Vlasotince:

I nakon šeste pristigle presude Upravnog suda, kojom je zbog nezakonitosti poništeno i rešenje o izboru predsednika opštine Vlasotince Miroslava Ljubenovića, pored pet prethodnih presuda istog suda kojima su zbog nezakonitosti poništena i rešenja o razrešenju predsednika opštine Vlasotince Zorana Todorovića iz SNS-a, zamenika predsednika opštine Vlasotince Milana Jovića iz SPS-a, članova Opštinskog veća opštine Vlasotince iz SNS-a i SPS-a, kao i rešenja o izboru zamenika predsednika opštine Vlasotince Slavoljuba Mitova i izbora članova Opštinskog veća opštine Vlasotince, odgovorna lica Skupštine opštine Vlasotince ne pristaju na sprovođenje istih.

Neshvatljivo je da u vremenu kada naše državno rukovodstvo na jednoj strani čini ogromne napore na usvajanju pravnih tekovina Evropske unije kako bi naša država mogla da joj se pridruži a naročito na dostizanju standarda u pogledu stabilnih institucija kao garancije demokatije, vladavine prava i zaštite ljudskih prava i sloboda, na drugoj strani pojedinci u organima opštine Vlasotince svojim činjenjem ili nečinjenjem dokazuju suprotno, na žalost do sada bez ikakve odgovornosti, rukovođeni shvatanjem da je volja većine odbornika Skupštine opštine Vlasotince, povezanih radi sticanja ličnih pogodnosti ili koristi, iznad Ustava i zakona Republike Srbije.

OO SNS Vlasotince osim razočarenja što u ovom bezakonju i pravnom nasilju učestvuje deo dojučerašnjih odbornika i članova Srpske napredne stranke, a što je još jedan dokaz osnovanosti odluke Izvršnog odbora SNS da isti budu isključeni iz članstva, iskazuje i zabrinutost zbog pojave da se privatni interesi nekoliko odbornika stavljaju iznad opšteg interesa građana, kršenjem ustavnih načela vladavine prava i zabrane sukoba interesa, kršenjem ustavne odredbe kojom je određeno da pojedinačni akti i radnje državnih organa moraju biti zasnovani na zakonu i da zakonitost konačnih pojedinačnih akata podleže preispitivanju pred sudom u upravnom sporu i kršenjem zakonske odredbe da je presuda u upravnom sporu obavezujuća.

Poručujemo takvim odbornicima, a naročito našim koalicionim partnerima iz Nove Srbije i Pokreta socijalista, koji na republičkom nivou podržavaju Srpsku naprednu stranku u sprovođenju programskih ciljeva Vlade Republike Srbije na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem, a naročito principa vladavine prava i borbe protiv svake vrste korupcije, kriminala i bezakonja, da će OO SNS Vlasotince preduzeti sve na zakonu zasnovane aktivnosti u cilju daljeg sprečavanja ovog evidentnog bezakonja i pravnog nasilja neodgovornih pojedinaca, i aktivnosti na nadoknadi ogromne materijalne štete koju su pričinili i dalje čine građanima opštine Vlasotince svojim egoizmom, neznanjem i nesposobnošću.

 

Objavljeno: 16.06.2015 | Autor: InfoDesk
  • Arhive

  • Vremenske prilike

  • Kursna lista

  • Poslovni prostor u centru Vlasotinca