Fudbal JO – Statut Okružnog saveza neusaglašen sa aktom FSS

U ovoj godini trebalo je da se na svim nivoima u FSS održe izbori ali sa tim se „debelo“ kasni. Pre izbora trebalo je po preporuci FIFA i UEFA usaglasiti Statute regionalnih, okružnih i opštinskih saveza sa Zakonom o sportu i Statutom FSS. Zbog neblagovremenog završetka ovih aktivnosti u Fudbalskom savezu Regiona istočne Srbije (FSRIS) izbori nisu još raspisani. Polovinom maja ove godine FSS je uputio Dopis FSRIS, sa potpisom generalnog sekretara Jovana Šurbatovića, u kome se urgentno traži da se usaglase Statuti Okružnih saveza sa područja FSRIS sa konkretnim primedbama odnosno šta treba menjati u aktima okružnih saveza.

Konkretne primedbe, odnosno neusglašenost Statuta FS Jablaničkog okruga, FSS je dao na strukturu predstavnika (delegata) pojedinih članova Saveza, predstavnika JOL i Međuopštinske lige i dr. Neusaglašena je i odredba po kojoj se biraju predstavnici Futsal i ženskog fudbala i koja može dovesti do diskriminacije i nedemokratičnosti izbornog procesa.

Sednica IO FSJO na kojoj bi se izmenio Statut u skladu sa primedbama FSS zakazana je za 23. maj u 18 časova ali je odmah i otkazana bez preciziranja datuma kad će se održati. Do danas sednica na kojoj bi na dnevnom redu bio Statut, odnosno nacrt tog akta, jer izmene mora da verifikuje Skupština FSJO, nije održana uprkos tome što su FSS i FSRIS tražili da se promene u Statutu završe u najkraćem vremenu.

Ostaje činjenica da izbora još uvek nema a sve zbog kašnjenja FSJO, odnosno FSRIS.

Fudbalski savez Srbije ima načina da sprovede svoj zahtev prema FSRIS i FSJO a jedan od njih je i uvođenje privremenih mera. Ostaje da se vidi da li će do toga doći.

Opštinski fudbalski savez Vlasotinca je i pre usvajanja novog Statuta FSJO, početkom aprila, imao primedbe u vezi sa brojem predstavnika (delegata) u Skupštini Saveza kao i predstavnika u Izvršnom odboru jer je u potpunosti izjednačen, a u nekim segmentima i diskriminisan u odnosu na FS Lebana, od koga je mnogo veći po broju klubova koji se takmiče u zvaničnim takmičenjima. Propisi kažu da bi postojao Opštinski fudbalski savez mora da ima na svojoj teritoriji najmanje 8 takvih klubova, Vlasotince ima 11 dok u OFS Lebane egzistira mnogo manje klubova čak ispod minimuma koji predviđa Statut FSS.

Predstavnici OFS Vlasotince su takođe izneli neslaganje sa načinom izbora delegata iz Futsal i ženskog fudbala koje sad ističe i Fudbalski savez Srbije.

 

Objavljeno: 24.06.2022 | Autor: Ninoslav Radicevic
  • Arhive

  • Vremenske prilike

  • Kursna lista

  • Poslovni prostor u centru Vlasotinca