Organizovana Eko radionica na Vlasini

Udruženje građana „Ekološko turističko društvo Milion zvezda“ sa sedištem u Surdulici, u periodu od 03.08.2017. do 08.08.2017. god. u Centru za zaštitu životne sredine, Vlasina Rid, organizovalo je događaj od izuzetnog značaja za ekologiju i razvoj održivog eko-turizma na području Vlasine i okoline, a na kome su veoma zapaženo učešće imali i predstavnici građana Vlasotinca: predsednik Udruženja Eko Vlasina Miodrag Đorđević, član IO Mikološko-gljivarskog saveza Srbije i član Eko Vlasina Žaklina Stefanović i predstavnik Turističke organizacije Vlasotinca Slobodan Rakić.

Ekološko-turistička radionica je održana pod nazivom „Uporedna iskustva u promociji eko turizma i zaštiti biološko-ekoloških i kulturno-istorijskih vrednosti nekih od najatraktivnijih prirodnih celina u Srbiji“.

Radionica se sastojala od stručnih prezentacija, predavanja i panel-diskusija koje su imale za cilj razmenu iskustava, ideja i kulturoloških vrednosti između učesnika i promovisanje ispravnih stavova prema zaštiti životne sredine i kulturne baštine.

Sledeći svoju misiju, Udruženje građana EKOTUD Milion zvezda je predvidelo da u sklopu Radionice budu prezentovana uporedna iskustva eko-turističkih poslenika područja Vlasinske visoravni, sliva reke Vlasine, područja Valjevsko-podrinjskih planina i područja Subotičke peščare sa Palićkim jezerom, odabranih kao atraktivne prirodne celine Srbije sa veoma bliskom turističko-geografskom fizionomijom i lokalnim ekološkim problemima. Nažalost, učesnici iz Subotice su bili prinuđeni da iz opravdanih razloga otkažu učešće u Radionici.

Postavljeni cilj organizatora da se učesnici Radionice „umreže“ i kroz timski rad, diskusije i analize problema, razvijaju svoje kompetencije u osmišljavanju i implementaciji novih projekata iz oblasti ekologije i turizma, ostvaren je u potpunosti.

Najzapaženije radioničke aktivnosti su bile sledeće:
– Prezentacija Vlasinskog kraja, preduzetih mera za očuvanje raznovrsnosti biodiverziteta i definisanje problema zaštite eko-turističkih resursa destinacije, planovi za smanjenje zagađenja i degradacije okoline na regionalnom i lokalnom nivou;
– Prezentacija aktivnosti na zaštiti i očuvanju sliva reke Vlasina, eko-turističkom aktiviranju vlasotinačkog kraja i podizanju ekološke svesti lokalnog stanovništva;
– Panel-diskusija na temu „Problemi senzibilizacije lokalnog stanovništva u svrhu popularizacije bavljenja eko i ruralnim turizmom“;
– Prezentacija Valjevsko-podrinjskih planina sa lokalnim iskustvima vezanim za uticaj masovnosti zasada maline i štete nanete biozajednici područja i eko-turističkim resursima kraja usled prekomernog korišćenja hemijskog đubriva, definisanje problema i preduzete aktivnosti na zaštiti životne sredine;
– Tribina i panel-diskusija na temu „prirodne“ i „bezbedne“ poljoprivredne proizvodnje, uz interaktivno učešće lokalnih poljoprivrednika;
– Tribina na temu autohtone eko-gradnje, korišćenja obnovljivih izvora energije i upravljanja otpadom u funkciji zaštite životne sredine i razvoja planinsko-seoskog turizma, itd.

Program Radionice uključio je i obilaske najvažnijih privrednih, kulturnih i religijskih institucija i objekata u bližem okruženju, kako bi se stekao uvid u život ljudi, privredne i kulturne odlike područja.


Učesnici Radionice su, zahvaljujući izuzetnom razumevanju Turističke organizacije Surdulice, dobili priliku da brodom – katamaranom Rendžerske službe obave duži obilazak Vlasinskog jezera radi detektovanja ekoloških problema i mera na terenu i promocije turističkih potencijala destinacije.

Najzaslužniji za uspešan rad Radionice su bili gosti-edukatori iz Valjeva, Vlasotinca, Beograda i Surdulice, koji su svojim izuzetno stručnim i nadahnutim izlaganjima, kao i strpljivim pružanjem brojnih praktičnih instrukcija, događaju dali karakter svima jasnog, široko primenljivog savetovanja, ali i visoko-obrazovni i naučni domen.

Kroz blisku komunikaciju učesnika, međusobno razumevanje i zajednički rad na razvojubevropskih vrednosti i identiteta, Radionica je snažno uticala i na građenje stabilne bazebprijatelja lokalnog kraja, budućih stalnih posetilaca i promotera područja o kojima su slušali.


 

Objavljeno: 11.08.2017 | Autor: InfoDesk
  • Arhive

  • Vremenske prilike

  • Kursna lista

  • Poslovni prostor u centru Vlasotinca