Položaj

   Teritorija opštine Vlasotince se graniči na zapadu sa leskovačkom, na jugu sa crnotravskom, na istoku sa babušničkom i na severu sa gadžinhanskom opštinom. Vlasotince je najveće naselje (grad) i ujedno administrativni i ekonomski centar opštine. Nekad je Vlasotince bilo varošica. Za varošicu je proglašeno 1878. godine po oslobođenju juga Srbije od Turaka. 1893. je dobilo urbanistički plan, koji je izradio inženjer Bartos. Plan je realizovan tek 1922. i 1923. godine.


   Na površini od 303 km2 , u 48 naselja  živi preko 33.000 stanovnika. Teritorija opštine Vlasotince administrativno pripada Jablaničkom okrugu. Graniči se sa četiri opštine: na severu sa opštinom Gadžin Han, na severoistoku Babušnicom, na jugoistoku  Crnom Travom i na jugozapadu i zapadu Leskovcem.Za saobraćajno-geografski položaj opština Vlasotince, koji je tranzitnog karaktera, najvažnija je blizina  medjunarodnog koridora Niš – Skoplje u dolini Južne Morave.
  Generalno posmatrano opština ima brdsko-planinski karakter. U morfološkom pogledu izdvajaju se dve celine dolinsko-kotlinska (najplodiniji deo opštine) i brdsko-planinska. Klima opštine Vlasotince  je umereno – kontinentalna sa župskom varijantom. Opština Vlasotince raspolaže raznovrsnim prirodnim resursima, koji predstavljaju dobru osnovu za povećanje ekonomske snage i uspešniji razvoj opštine. Medju  značajne resurse ubrajaju se: poljoprivredno zemljište, šume, i vodni resursi.
  Kulturnu baštinu opštine Vlasotince čine: arheološka nalazišta, crkve, spomenici, dela slikarstva, spomenici narodnog  graditeljstva, znamenita mesta i ustanove kulture.
   Na području opštine Vlasotince izražene su krupne prostorno – demografske promene. Neravnomerni  i polarizovan razmeštaj, ispoljen višom koncentracijom stanovništva u urbanim sredinama ,  i  pražnjenje ruralnih teritorija, imali su i imaće sve veću negativnu ulogu u razvoju stanovništva na ovom području.  
   U sedištu opštine živi 49% ukupnog stanovništva. Seoska naselja su dosta usitnjena i rasuta. Od ukupno 47 seoskih naselja u 2002. godini preovladjivala su naselja sa ispod 500 stanovnika (36) odnosno 28 naselja sa ispod 300 stanovnika , što se smatra donjom kritičnom granicom ispod koje je teško  organizovati bilo kakvu ekonomsku aktivnost izvan poljoprivrede.
   Osnovno obeležje Demografskih kretanja , jeste nizak prirodni priraštaj, u smislu da više nije osigurana ni prosta reprodukcija stanovništva. Situacija je na granici koja upozorava da se na ovom području moraju što pre preduzeti odgovarajuće društvene mere i akcije.

Vlasotinački kraj se prostire na području donjeg i srednjeg sliva Vlasine, u jugoistočnoj Srbiji. Gornji deo okruženja opštine Vlasotince (bivši vlasotinački srez) je pretežno brdsko-planinski sa vrhovima:
– Crkvena plana 1721m
– Čemernik 1638m
– Ostrozub 1545m
– Tumba 1377m
– Bukova glava 1339m
– Vita kruška 913m
– Morič 877m
– Kruševica 800m
– Lipovica 645m
– Kosovica 479m

Opština Vlasotnice se sastoji od grada Vlasotinca i okolnih sela:
Aleksine, Batulovce, Boljare, Borin Do, Brezovica, Gložane, Gornja Lopušnja, Gornja Lomnica, Gornji Dejan, Gornji Orah, Gornji Prisjan, Gradište, Gunjetina, Dadince Dobroviš, Donja Lomnica, Donja Lopušnja, Donje Gare, Donji Dejan, Zlatićevo, Javorje, Jakovljevo, Jastrebac, Kozilo, Komarica, Konopnica, Kruševica, Kukavica, Ladovica, Lipovica, Orašje, Ostrc Pržojne, Prilepac, Ravna Gora, Ravni Del, Samarnica, Svođe, Skrapež, Sredor, Stajkovce, Stranjevo, Tegošnica, Crna Bara, Crnatovo i Šišava.


  • Arhive

  • Vremenske prilike

  • Kursna lista

  • Poslovni prostor u centru Vlasotinca