Posle obilnih kiša stanje na teritoriji opštine Vlasotince zadovoljavajuće

Republika Srbija OPŠTINA VLASOTINCE Štab za vanredne situacije Br. 01 br. 217-1/3 14.03. 2016. god. VLASOTINCE

Posle obilnijih kiša u periodu od 9. marta pa na dalje, na teritoriji opštine Vlasotince došlo je do povećanja nivoa vodostaja u svim rekama 1. i 2. reda kao i na ostalim vodotokovima.

Na svu sreću, nismo imani izlivanja vode na već ranije identifikovanim kritičnim tačkama odnosno deonicama.

Usled velike vlažnosti zemljišta, a pod dejstvom površinskih voda došlo je do pojave klizanja terena – klizišta:
– Na Opštinskom putu OP-38: Tegošnica – Donje Gare – Krečinove,
– Na Opštinskom putu OP-36: Tegošnica – Jezero – Dobroviš,
– Na Opštinskom putu OP-27: Državni put 1. B reda br. 39 (Kamenjari) – s. Borin Dol – Džakmanovo i
– Na mahalskom putu od centra sela u Donjem Prisjanu do mahale Smrdan.

Prva dva klizišta su novonastala a druga dva su ranije registrovana a sada je došlo do njihove aktivacije.

Štab za vanredne situacije opštine Vlasotince je u skladu sa svojim ovlašćenjima, a nakon održane vanredne sednice štaba, dao nalog JP „Direkcija za urbanizam i izgradnju Vlasotince“ da angažuje odgovarajuću mehanizaciju radi saniranja navedenih klizišta i osposobljavanje komunikacija koje su bile ugrožene klizanjem terena.

U toku su radovi na sanaciji dva klizišta, a druga dva će biti sanirana nakon stabilizacije terena, jer deo terena još uvek klizi po kliznoj ravni zbog velike vlažnosti zemljišta.

U selu Donja Lomnica usled povećanog vodostaja na reci Šišavici došlo je do potkopavanja izlaznih krila na seoskom mostu, pri čemu je povećan rizik od odvajanja krila od stope mosta, a time i do potkopavanja oslonca mosta čime bi bila ugrožena bezbednost saobraćaja preko mosta. Nakon obilaska komisije opštinskog štaba, zaključeno je da se dopreme dva kamiona kamena veće krupnoće radi izrade obaloutvrda na tom delu mosta.


Na delu Puškine doline , kod Doma zdravlja Vlasotince, došlo do začepljenja propusta pa je i tu intervenisano preko JKP „Vodovod“ radi čišćenja korita.

U selu Šišava takođe je čišćen odvodni kanal od nanosa radi povećanja proticajnog profila i prihvata atmosferske vode.


 

Objavljeno: 14.03.2016 | Autor: InfoDesk
  • Arhive

  • Vremenske prilike

  • Kursna lista

  • Poslovni prostor u centru Vlasotinca