Priznavanje prethodnog učenja uskoro moguće u Tehničkoj školi u Vlasotincu

Priznavanje prethodnog učenja uskoro će biti moguće u Tehničkoj školi u Vlasotincu. Ova škola jedna je od 22 obrazovne ustanove koje su deo nacionalnog projekta „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Srbiji“, koji realizuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i i Ministarstvo finansija. Tehnička škola iz Vlasotinca je jedna od prvih škola u Srbiji u kojima će biti moguće steći kvalifikaciju kroz postupak priznavanja prethodnog učenja. To znači da se stvaraju uslovi da se priznaju znanja i veštine stečene kroz obuke, životno i radno iskustvo.

-Za školu sve ovo znači puno jer i pored formalnog sistema obrazovanja stalno nam se obraćaju osobe koje rade u firmama, na gradilištima, odlično rade taj posao, ali nemaju kvalifikaciju za njega. Zato smo i krenuli u sistem akreditacije, ali i država nas je prepoznala kao jednu od 22 škole u Srbiji koje mogu da rade taj posao, a sistem će testirati samo dve škole – Tehnička u Vlasotincu i Politehnička u Subotici. Od devet prepoznatih kvalifikacija u nacionalnom sistemu, mi smo se prijavili za pet – za zidara, tesara, armirača, rukovaoca mašinama i modnog krojača. Predali smo svu dokumentaciju i čekamo rešenje. Kasnije ćemo samo pridodavati nove kvalifikacije u skladu sa potrebama privrede – rekao je direktor Tehničke škole Milivoje Đorđević prilikom današnjeg sastanka.

-Priznavanje prethodnog učenja je način sticanja kvalifikacija u nacionalnom okviru u kome se iskorišćavaju sva znanja koja su pojedinci stekli kroz neformalno obrazovanje i životno učenje – podvukao je tim lider projekta Elido Bandelj.

Kroz postupak priznavanja prethodnog učenja mogu se steći kvalifikacije na II, III i V nivou nacionalnog okvira kvalifikacija.

Ono što je važno za kandidate je da, ukoliko u određenom trenutku ne uspeju da dobiju potvrdu cele kvalifikacije, potvrđene delove kvalifikacije (kompetencije) mogu da „sabiraju“ sve dok ne steknu punu kvalifikaciju.

 

Objavljeno: 19.08.2021 | Autor: InfoDesk
  • Arhive

  • Vremenske prilike

  • Kursna lista

  • Poslovni prostor u centru Vlasotinca