Tribina “Uticaj savremenog društva na porodične vrednosti i tradiciju”

Sinoć je u sali Kulturnog centra održana tribina pod nazivom “Uticaj savremenog društva na porodične vrednosti i tradiciju”.

Tribinu je vodila Meri Stojković, master psiholog i predsednik Udruženja „Tim psihologa Svetlost“.

Meri Stojković je nedavno u Nišu učestvovala na Međunarodnoj konferenciji socijalne zaštite, koju su organizovali Centar za socijalni rad „Sveti Sava“ – Niš, odnosno Savetovalište za brak i porodicu i Komora socijalne zaštite, čiji je Meri član, kao licencirani stručni radnik u socijalnoj zaštiti.

Ona je na ovom naučnom skupu predstavila svoj rad na temu “Porodica između savremenog i tradicionalnog modela funkcionisanja”, pod nazivom “Uticaj savremenog društva na porodične vrednosti i tradiciju”.

Ovaj rad je proizišao iz proučavanja uticaja savremenog društva na porodične vrednosti i tradiciju kako bi se proširio krug saznanja o vrednostima koje usvajaju deca i mladi, posebno o porodičnim vrednostima u našem društvu.

-Za decu je porodica praktično „ceo svet“! Porodične vrednosti i tradicija u prvim godinama njihovog života su glavni izvor znanja, ne samo o fizičkom svetu, već i o svetu osećaja. Sve što dete uči u svojoj porodici postaje osnova njegovog pogleda na svet – rekla je Meri Stojković.

Ona je istakla da su tradicionalne vrednosti oličene u vidu težnje za očuvanjem porodične tradicije, zajedništva i topline porodičnog doma, podele uloga po polovima, asimetričnih odnosa između generacija, vaspitavanja dece u porodici, predbračne nevinosti i bračne vernosti, to jest, težnje ka izbegavanju predbračnih, vanbračnih i izvanbračnih odnosa, kao i razvoda braka. Sa druge strane, moderne porodične vrednosti podrazumevaju težnju ka individualnom razvoju pojedinca, ravnopravnosti i jednakosti polova, ukidanju strogih podela uloga u porodici, simetričnom roditeljstvu i shvatanju roditeljstva kao ličnog izbora, odobravanju predbračnih odnosa i zajedničkog života pre braka, kao i odobravanje razvoda braka u slučaju nepomirljivih razlika partnera.

-Globalizacija savremenog društva nameće uslove za transformaciju, odnosno globalizaciju porodice i izmenu njene klasične strukture, uloge i značaja. Mladi su “zagubljeni u tranziciji”, bez jasnih ciljeva i ideala, bez perspektive i podložni su krizi vrednosnih orijentacija i sumraku morala. Patrijarhalna porodica se nalazi u stanju duboke krize, promene položaja, uloge i značaja u savremenom društvu – dodala je Meri Stojković.

Po njenim rečima, savremena porodica je opterećena brojnim problemima: siromaštvom, nasiljem u porodici, maloletničkom delikvencijom, traganjem za putevima slobode i samostalnosti njenih članova, gubljenjem identiteta i uloge, razvodima braka, međugeneracijskim jazom i drugim socijalnim i ekonomskim uticajima koji svakodnevno ugrožavaju funkcionalnost porodice.

-Evidentan je porast novih porodičnih formi i obrazaca poput vanbračnih kohabitacija, “brakova na probu”, brakova bez dece, obnovljenih porodica i slično, koji zamenjuje do sada jedino priznatu formu nuklearne porodice. U Srbiji je 2021. godine razvedeno 9.790 brakova. Sve veći porast razvoda brakova ukazuje na slabljenje bračne institucije – rekla je Meri Stojković.

 

Objavljeno: 08.11.2022 | Autor: InfoDesk
  • Arhive

  • Vremenske prilike

  • Kursna lista

  • Poslovni prostor u centru Vlasotinca