Udruženje „SA E ROMA“ – SVI ROMI

ŽIVOT I PROBLEMI ROMA U VLASOTINAČKOJ OPŠTINI.

Udruženje ,,SA E ROMA“  Vlasotince – Šišava osnovano je 27. jula 2010. godine, a na čelu udrženja godinama je Nevenka  Vasić, koja je u dva mandata za period od 2010-2014. i 2014 -2018. godine bila poslanik u Nacionalnom Savetu Romske nacionalne manjine. Po njenim rečima, na celoj teritoriji u opštini Vlasotince,  ima 1.275 osoba Romske populacije koji  žive u 350 porodica. 

-U želji da se dođe do pravog stanja po svim pitanjima koji se tiču Roma, izvršili smo Anketiranje i analizu Romskih porodica  opštine Vlasotince i socijalnu kartu za 2020 -2026. godinu, a  anketiranje, analizu i socijalnu kartu  je uradilo UG ,,SA E ROMA“ Šišava – Vlasotince od 31.12.2019 – 16.02.2020. godine – upoznaje nas, Nevenka Vasić, predsednica UG ,,SA E  ROMA“ (Svi Romi na srpskom jeziku), sa akcijama koje imalo ovo udruženje u predhodnom periodu, navodeći pri tom imena osoba koje su bile izvršioci tog posla: 

Nevenka Vasić, Koorinatorka za anketiranje, analizu i socijalnu kartu, predsednica udruženja , zdravstvena medijatorka, članica mobilnog tima i članica radne grupe.
Snežana Daskalović, diplomirana socijalna radnica, članica mobilnog tima.
Svetlana Šarić, direktorica SOS za žene i decu žrtve nasilja članica radne grupe
Srba Stojilković, predsednik Društa za edukaciju Roma član radne grupe
Srđan Antić koordinator za romska pitanja, član radne grupe i koordinator mobilnog tima.


Vlasotince InfoDesk: Da li je bilo nekih problema u radu na samom terenu ?

-Na terenu smo doživljavali razne komentare i nezadovoljstva naroda koji živi u teškim uslovima. Imali smo neprijatnosti u većem delu porodica koje nisu htele da prihvate i prime koordinatora za romska pitanja u svojim domovima, gde smo bili izloženi, mi, koji smo došli da odradimo posao u interesu osoba Romske populacije.

Vlasotince InfoDesk: Šta je najviše mučilo i na koga su se žalili Romi ?

– Romi su istakli u velikom broju nezadovoljstvo radom Romskog koordinatora koji ih obmanjuje i šikanira i na njihove potrebe nikad im nije odgovarao, nikada o ničemu ih nije informisao, niti obaveštavao, koja su njihova prava u zajednici . Takođe su istakli da nikada sa njima nije održavo sastanake. On ne obilazi škole gde ima romske dece, da se informiše kako se deca druže i kakvo deca imaju znanje, ne proverava da li postoji diskriminacija među decom romske i ne romske populacije. Roditelji su nam ukazali primedbe da u osnovnoj školi „ Siniša Janić“ postoji diskriminacija na nacionalnoj osnovi.

Vlasotince InfoDesk: Na šta su se posebno žalili roditelji najmlađih ?

-Roditelji ukazuju na primedbu segregacije predškolske dece u predškolskoj ustanovi „Milka Dimanić“ odvojena Romska deca u jednoj učionici i roditelji ne žele da upišu svoju decu u predškolsku 2020/2021. godinu u gore pomenutoj ustanovi .Vlasotince InfoDesk: Na šta je bilo još primedbi ?

-Veći broj mladih Romkinja i Roma je iskazalo želju da žele da rade, a najviše sredovečnh od 30 do 55 godina. Takođe su iznosili detalje da su predavali CV u raznim preduzećima, tražili su posao kod Nacionalne službe za zapošljavanje, tamo im je rečeno da „morate sami da tražite posao jer mi posao ne dajemo“.

Vlasotince InfoDesk: Šta su još uočili na terenu vaši anketari ?

-Na terenu su anketari uočili da Romi Vlasotinca veoma teško žive, da je stambena infrastruktura veoma loša i veliki broj domaćinstva nema adekvatne krovove (48 privremenih krovova koji su u rapadu i prokišnjavaju), 16 domaćinstva nema priključak na vodovodnu mrežu, 7 domaćinstva nema struju, 52 domaćinstva ne poseduje kupatilo.

Vlasotince InfoDesk: U kakvom su stanju kuće a u kavom stanju je ostala infrastruktura gde Romi žive ?

– U Romskom naselju postoji 8 improvizovanih kuća, 21 od kombinovanog materijala, 23 kuća u kojima žive više članova porodice povezane su na jednom strujnom brojilu, 30 porodica traže poseban priključak na vodovodnu mrežu. U romskim naseljima ima 140 nelegalizovanih kuća ima 72 legalizovane kuće , 66 uknjiženih kuća i u postupku legalizacije je 22 kuće. Na kanalizacionu mrežu nije priključeno 92 kuće, dok je 145 kuća je bez puta (makadam ili asfalt) i to u selima: Donji Prisjan, Gornji Prisjan, Bilo, Šišava i u Vlasotincu naselje Crni Marko. Dve porodice su ugrožene od klizišta i to u Jakovljevu i Šišavi.Vlasotince InfoDesk: Kakva je zdravstvena situacija kod Roma ?

-Veliki broj Roma je predalo zahtev za jednokratnu novčanu pomoć i nisu je ostvarili iz razloga što se dugo čeka isplata od 1-6 meseci. Nezadovoljni su socijalnim primanjima i ne mogu da izmire svoje obaveze prema državi i lične potrebe (struja, voda, smeće, lekovi, hrana, drva, odeća i obuća). Romi i mi anketari smatramo da bi se socijalna davanja smanjila, ukoliko bi Romi bili zapošljeni .

Vlasotince InfoDesk: Na šta se žale deca Romske populacije?

-Romska deca iskazuju volju za obrazovanjem ali nemaju dovoljno finansijskh sredstava. Dosta njih želi da se provede zajedno sa svojim vršnjacima van svog okruženja, da bi upoznali kulturu drugih gradova. Osećaju se odbačenim iz društva zbog raznih predrasuda i stereotipa i diskriminacije. Roditelji dece Romske nacionalnosti, koja pohađaju osnovnu školu „Siniša Janić“ istakli su da njihova deca nemaju besplatne knjige kao ni besplatni obrok, a koji je po njima zagarantovan u lokalnoj samoupravi za decu socijalno ugroženu i romsku decu.

Vlasotince InfoDesk: Šta ste još zabeležii od problema Roma od strane nekih institucija ?

-Na terenu smo došli do saznanja da u određenim mestima radnici socijalnog rada ne obilaze Rome i ne znaju činjenično stanje Romskih porodica i to u selima Donji Dejan, Boljare, Manastirište, Donji i Gornji Prisjan, ulice Babički odred i Milorada Veličkovića. Na naša pitanja porodicama ,,Da li vas obilazi neko iz Centra za socijalni rad“ ? izričito je rečeno – NE – veli Nevenka Vasić, predsednica udruženja SA E ROMA.


 

Objavljeno: 12.03.2021 | Autor: Vlastimir Stamenković
  • Arhive

  • Vremenske prilike

  • Kursna lista

  • Poslovni prostor u centru Vlasotinca