Upravni sud i sedmom presudom potvrdio bezakonje u opštini Vlasotince

Saopštenje za javnost OO SNS Vlasotince:

Upravni sud je i sedmom presudom potvrdio bezakonje i pravno nasilje pojedinaca u vršenju kvazi lakalne vlasti poslednjih deset meseci u opštini Vlasotince.

Ako su neznanje i nestručnost bili razlozi nesprovođenja prethodnih šest presuda nadležnog suda, nepoštovanje ove presude u kojoj su na jasan i nesumnjiv način obrazložene pravne posledice dosadašnjih presuda – da ostaju na pravnoj snazi rešenja o izboru predsednika opštine Zorana Tadorovića i članava Skupštinshog veća ukazuje da razloge treba tražiti u nesavesnosti pojedinaca, povezanih radi sticanja ličnih pogodnosti ili koristi, sa bestijalnom željom za nastavkom zadovoljavanja svojih sebičnih interesa do predstojećih lokalnih izbora čak i pa cenu krivične odgovornasti, svesnih da ih posle lokalnih izbora više neće biti na političkoj sceni opštine Vlasotince.

Ovom presudom se jasno stavlja do znanja da tzv. Predsednik opštine Miroslav Jbubenović ovu funkciju obavlja potpuna nezakonito, držeći kao taoce sve odbornike vladajuće većine, koji sada, potpuno svesno, učestvuju u ovom bezakonju i potpunom haosu.

OO SNS Vlasotince osim razočarenja iskazuje i zabrinutost zbog pojave da se privatni interesi nekoliko pojedinaca stavljaju iznad opšteg interesa građana opštine Vlasotince, grubim kršenjem ustavnih načela vladavine prava. OO SNS Vlasotince još jednom ponavlja da Predsednika opštine biraju odbornici, ali u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, a ne u skladu sa privatnim interesima pojedinih odbornika i njihovih nalogodavaca.

Poručujemo takvim pojedincima da će OO SNS Vlasotince preduzeti sve na zakonu zasnovane aktivnosti u cilju utvrđivanja njihove krivične i svake druge odgovornosti, kao i na nadoknadi ogromne materijalne štete koju su pričinili građanima opštine Vlasotince svojim egoizmom, neznanjem i nesposobnošću.

OO SNS Vlasotince.

 

Objavljeno: 17.09.2015 | Autor: InfoDesk
  • Arhive

  • Vremenske prilike

  • Kursna lista

  • Poslovni prostor u centru Vlasotinca