Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš – Dva projekta na teritoriji opštine Vlasotince

Saopštenje o realizaciji projekata na teritoriji opštine Vlasotince

Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš će u narednom periodu, realizovati dva projekta na teritoriji opštine Vlasotince, koje je podržalo Ministarstvo kulture Republike Srbije.

Jedan je „Digitalizacija ratnih memorijala – spomenika oslobodilačkih ratova Srbije u opštini Vlasotince u 3D tehnologiji“ i tom prilikom biće obavljeno fotografsko i arhitektonsko snimanje i digitalizacija spomenika. Drugi projekat je „Uvid u stanje nepokretnih kulturnih dobara u opštinama Vlasotince i Babušnica i izrada Elaborata zaštite stare čaršije Vlasotinca“. NJime se, između ostalog, planira i pravna zaštita jedinstvenog graditeljskog nasleđa gradskog jezgra Vlasotinca i autentičnog spomeničkog fonda.

Cilj ovih projekata je da savremenim metodama ažuriraju postojeći podaci, dopune dosijei nepokretnih kulturnih dobara i prikupi potrebna dokumentacija o graditeljskom nasleđu, kao i da se pripremi elaborat zaštite Stare vlasotinačke čaršije.

Imajući u vidu da Vlasotince, zajedno sa drugim destinacijama na jugu Srbije može postati značajno turističko područje, Zavod za zaštitu spomenika kulture Niš inicirao je realizaciju ovih projekta jer graditeljsko nasleđe predstavlja važnu komponentu prostornog i kulturnog identiteta jednog mesta.

U prilog očuvanju graditeljskog nasleđa, podsećamo da Prostorni plan Republike Srbije daje jasne smernice da se planskim rešenjima usmeri razvoj urbanih predela u pravcu kreiranja pozitivnog arhitektonskog identiteta gradova i naselja kroz usklađivanje gradnje sa prirodnim i kulturnim nasleđem, regionalnim i lokalnim specifičnostima.

 

Objavljeno: 24.08.2023 | Autor: InfoDesk
  • Arhive

  • Vremenske prilike

  • Kursna lista

  • Poslovni prostor u centru Vlasotinca